Tarieven / Rates

For English, see below.

Tarieven voor stemacteerwerk

Hieronder vind je een algemene indicatie van de kosten voor het inspreken. Natuurlijk is elke opdracht weer anders, met andere voorwaarden, en kan niet direct voor alles een prijs genoemd worden. Neem daarom gewoon even contact op. Is het voor broadcast of niet? Hoe lang gaat het materiaal gebruikt worden? Moeten er stemmetjes worden gedaan, of liever een normale vertelstem? Laat het me weten en ik stuur binnen 48 uur een prijsindicatie toe.


Internetcommercial

Vanaf €200

Radio
Lokaal: €50
Regionaal: €150
Nationaal: €350
(+ buyout voor 1 jaar, elk volgend jaar 50% van de kostprijs)

TV
Lokaal: €60
Regionaal: €200
Nationaal: €400
Tag-ons: 25% van de kostprijs
(+ buyout voor 1 jaar, elk volgend jaar 50% van de kostprijs)

Voice over, E-learning, non-broadcast
Tot 300 woorden (2,5 minuut): €180
300-600 woorden (5 minuten): €230
600-1200 woorden (10 minuten): €280
1200-1800 woorden (15 minuten): €330
Langere teksten in overleg.

Copywriting / proofreading / vertaling
€50 per uur

Voorwaarden:

  • Levering naar afspraak, meestal binnen 72 uur.
  • Regieaanwijzingen worden zo goed mogelijk opgevolgd.
  • Opdrachten zijn inclusief één (1) heropname, waarin kleine wijzigingen mogelijk zijn. Voor niet aangekondigd meerwerk wordt een aanvullend tarief berekend.
  • Opdrachten worden voldaan naar aangeleverde en overeengekomen tekst. Vóór de eerste opname worden zowel de vergoeding als de aangeleverde tekst vastgelegd.

Kortom: alles in goed overleg, en vragen staat vrij.
Mijn complete Algemene Voorwaarden vind je hier.

 

 

Voice rates

Below, you will find my general rates for voice over work. Of course since every job is different, not everything is written and set. Better just contact me to get your rate, fast and without commitment. Please consider some characteristics of the work to be recorded. Is it for broadcast, or not? Dutch or English? Do you need any translation or localization work done? What’s the timeframe in which you will be using the recording? Do I need to record special voices, or just my regular male human voice? Let me know, and I’ll get back to you within 24 in most cases.


Online commercial

From €200

Radio
Local: €50
Regional: €150
National: €350
(+ buyout for 1 jaar, each consecutive year 50% extra)

TV
Local: €60
Regional: €200
National: €400
Tag-ons: 25% extra
(+ buyout for 1 jaar, each consecutive year 50% extra)

Voice over, E-learning, non-broadcast
Up to 300 words (2,5 minutes): €180
300-600 words (5 minutes): €230
600-1200 words (10 minutes): €280
1200-1800 words (15 minutes): €330
Contact me about longer texts.

Copywriting / proofreading / translation or localization
€50 per hour

 

Terms:

  • Delivery of recorded material usually within 72 hours, often faster.
  • Instructions will be followed to the best of my abilities.
  • One (1) retake is included with all jobs, allowing for minor changes to initial copy. For not-agreed-upon extra work, an additional hourly rate will be charged.
  • Any work will be recorded based on delivered and agreed-upon copy. Before the very first recording, the rate and exact final copy will be defined.