Dutch voice-over actor
 

ENGLISH
I speak neutral Dutch (Netherlands). My voice delivery is male, young adult, warm and convincing, and great for explaining your story. On request I can of course also provide different tones of voice. Of course, we will work together to create the best impression for your audience. 

NEDERLANDS
Ik spreek neutraal Nederlands. Mijn spreekstem is mannelijk, jong volwassen, warm en overtuigend, en zeer geschikt voor het vertellen van jouw verhaal. En natuurlijk kan ik desgewenst andere stemmen leveren. Voor elk project werken we samen om de beste indruk te creëren.

 
NOOT: Deze site is nu grotendeels in het Engels, omdat ik vooral buitenlandse klanten bedien. Ik ben bezig met het 2-talig maken van de site.
 
stemacteur cropped.jpeg

Get some inspiration.

As a trained voice actor with many years of experience, I can work on a wide range of projects. My specialties are education, museums and health care, but I also do audiobooks, commercials, animations, voice response, dubbing, TV, explanation videos, radio and more.

Raak geïnspireerd.

Als getraind stemacteur met jaren ervaring kan ik een breed scala aan projecten verzorgen. Mijn specialisaties zijn educatie, museums en gezondheidszorg, maar ik doe ook luisterboeken, commercials, animatie, voice response, dubbing TV, uitlegvideo's, radio en meer.

 
NL_EN_DE_flags.png

Languages and Translation

I speak 3 languages: Dutch, English and German. I can translate from English and German to Dutch, and can, on request, also provide voice over in all 3 languages. There will of course be a slight accent, since I'm not native. It goes without saying that I will also do text and translation checking for you. I have been approved to work as a NL-EN Quality Assurance tester.

Talen en Vertaling

Ik spreek drie talen vloeiend: Nederlands, Engels en Duits. Ik kan van Engels en Duits naar Nederlands vertalen, eventueel ook andersom, en kan ook inspreken in de andere talen. Daar komt natuurlijk wel een licht accent bij omdat het niet mijn moedertaal is. Ik kan ook reeds vertaalde teksten controleren. Ik ben getest om te werken als NL-EN Quality Assurance tester.

 
Screenshot 2017-08-29 15.18.24.png

Editing and Delivery

Included in the recording is a clean edit, getting rid of any unwanted sounds. If needed, recordings can also be timed to video. Unless otherwise specified, you will receive a link to download high quality .WAV files that can be used immediately. If anything does not sound to your satisfaction, a rerecording is free of charge.

Nabewerking en Aanlevering

Inbegrepen bij de opname is een schone nabewerking zonder bijgeluiden. Opnames kunnen eventueel ook getimed worden op videomateriaal. Tenzij anders afgesproken ontvang je een link om de opnames te downloaden als hoge kwaliteit .WAV-bestanden, die meteen kunnen worden gebruikt. Als er iets niet naar wens klinkt, is een heropname kostenloos.